logga1

Om Payson faktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.  Betalningsvillkor är 14 dagar.  För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924. 

Ej uthämtade paket
Paket som inte hämtas ut och av den anledningen går i retur till oss debiteras en avgift på 250 kr inklusive moms. Avgiften uttages för att täcka transportkostnader, extra arbete och administrationskostnader som detta medför.
Fina Tårtan förbehåller sig rätten att kvitta ordervärdet för de produkter i paketet som inte innehåller någon form av livsmedel mot avgiften för ej uthämtade paket.
För outlösta paket innehållande ätbara produkter återbetalas inte beloppet för det ätbara materialet då detta kasseras vid retur till oss om köparen inte önskar paketet utskickat på nytt.

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har konsumenter 14 dagars ångerrätt. Ängerrätten gäller inte för livsmedel. Alltså produkter som är helt eller delvis ätbara t.ex sockerdekorationer, färg, sockerpasta m.m. Lagen gäller inte heller för DVD-skivor eller tidningar och inte heller hygienartiklar med bruten förpackning. (Hygienartiklar med bruten förpackning är produkter som ska komma i direkt kontakt med livsmedel som ej går att rengöra. T.ex muffinsformar, engångsspritspåsar, tårtpapper, papperstallrikar och liknande.)

De 14 dagarnas ångerrätt börjar gälla från att din beställning finns för uthämtning hos ditt DHL Servicepoint.

För att ångerrätten ska gälla och du ska kunna returnera varan, ska följande punkter vara uppfylda:

  • Varan är oanvänd
  • Förpackningen är obruten
  • Varan och förpackningen ska vara fri från skador
  • Produkten ska skickas tillbaka innom 14 dagar
  • En kopia av orderhandlingen ska skickas med
Returporto betalas av köparen. Fraktavgiften till kund återbetalas inte vid ångerrätt.
Fina Tårta löser ej ut försändelser som ej är korrekt frankerade.

För alla returer ska RETUR FORMULÄRET ifyllas.

Godkända returer återbetalas av Payson innom 30 dagar efter att returen har erhållits.

Våra priser
Våra priser är angivna i Svenska kronor och är inklusive moms.
Fina Tårtan förbehåller sig rätten till prisändring utan föregående avisering.

Feltryck och färgangivelser
Vi reserverar oss mot feltryck och förbehåller oss rätten att utan ytterligare meddelande göra ändringar på webbsidan och i dessa vilkor.
Observera att felaktiga uppgifter i produktbeskrivningen inte klassas som ett produktfel.

Färger kan se olika ut på olika skärmar, därför kan färgen avvika från  verkligheten och klassas inte som ett fel på produkten.

Transportskador
Om du upptäcker att försändelsen är transportskadad ska du anmäla det omgående till ditt DHL Servicepoint. Om de ej åtager sig skadeansvaret ska du kontakta oss.

Felexpedierad vara
Om du upptäcker att du erhållit fel produkt ska du kontakta oss via RETUR FORMULÄRET för vidare information i ditt ärende. Produkten måste vara oss tillhanda inom 14 dagar från det att du mottagit produkten.
Returen godkänns om:
  • Förpackningen är obruten
  • Förpackningen och produkten är oskadade
  • Produkten är oanvänd
  • Produkten är oss tillhanda inom 14 dagar efter du mottagit paketet
  • En kopia av orderhandlingen ska skickas med
Tänk på att paketera produkterna ordentligt så de ej går sönder på vägen, då det är du som är ansvarig för transporten tillbaka.

Leveransen
Leveranstiden med DHL till ditt servicepoint är normalt 1-3 dagar. Fina Tårtan tar inget ansvar för leveransförseningar då detta ligger utom vår kontroll.